Kunst uit het hart

Judy van Vliet


0641212836
judyvanvliet@gmail.com

Memento Mori 

Rouwverwerking in beelden

 

De confrontatie met de eindigheid van het leven, haar moeder overleed in april 2015, bracht Judy van Vliet, beeldend kunstenaar uit Woerden, tot het idee om met spullen uit haar ouderlijk huis, het leven van haar moeder te verbeelden en memoreren.  

Het omvormen tot nieuwe dingen schept ruimte in het verdriet. Rouwen wordt beleving zonder woorden. Met textiel, verf, foto's en tekstfragmenten uit gedichten van haar moeder ontstaat een nieuw perspectief: een leven zonder moeder. Een plaats waar mooie en duistere herinneringen van moeder en dochter door de tijd heen vervlechten en wortelen in een stevig, hernieuwd fundament.

De rode mantel der liefde staat centraal: 24 hoofdzonden, emoties en karaktereigenschappen worden verhuld, bedekt en verfraaid. Twee kanten van het leven worden belicht: het verdriet, de dood van het zusje, de handicap van de moeder en de onrust maar ook de vreugde in het leven, haar vertrouwen en zorgzaamheid: in liefdevolle beelden zal het tot stof vergaan.

 

Foto's in galerie: Sanne Popijus

Salve Regina

Salve Regina is een verbeelding van het eeuwenoude Mariagebed, een gebed waarin gevraagd wordt om mededogen met de lijdende mens en aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Maria, de moeder, wordt gezien als koningin, als liefdevolle, milde vrouw die barmhartigheid symboliseert. Het is een gebed voor mensen die het slachtoffer dreigen te worden van een samenleving die geen oog heeft voor mensen in nood, voor armen, achtergestelde en verdrukten, dichtbij en veraf. Het is een lied van alle tijden.

 

De kunstenaar spoort met haar werk aan tot aandacht, respect en mededogen. Zorg en respect voor de medemens, de dieren, en alles wat leeft op aarde. Samen zijn we verantwoordelijk voor een zinvol bestaan in relatie tot Gods schepping.

De serie bestaat uit 10 banieren; digitale bestanden van collages zijn bewerkt voor een drukproces (sublimatiedruk in fullcolour) op textiel.

Deze banieren zijn 2.40x90 cm

 

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, Moeder van barmhartigheid:

Ons leven, onze vreugd en onze hoop, wees gegroet.

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva,

tot u smeken wij, zuchtend, en wenend

in dit dal van tranen.

Sla op ons uw medelijdende ogen

en toon ons, na deze ballingschap,

Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.

O milde, o liefdevolle, O zoete maagd Maria