Kunst uit het hart

Judy van Vlietjudyvanvliet@gmail.com

KUNST UIT HET HART

Uit mijn beeldend werk spreekt een bijzonder fascinatie voor de mens als scheppend, vergankelijk en kwetsbaar individu. Oude kunst, verhalen, teksten van mystici, muziek, de natuur en het leven zelf zijn onderwerpen die mij inspireren tot beelden. Thema's gekoppeld aan levensvragen intrigeren mij: leven en dood, liefde, lijden, bewustzijn en emoties.

Mijn werk nodigt uit tot stil nadenken. Innerlijke beelden vertellen een verhaal. Een onzichtbare wereld wordt zichtbaar gemaakt. Ik breng je bij je eigen reflecties en beschouwingen.   

Een in de loop der jaren verzameld afbeeldingenarchief helpt mij om mijn gedachten te ordenen. Na veel kijken, zoeken, sorteren, knippen en schuiven worden beeldfragmenten, in combinatie met teken-, schilder-, druk-, collage- en fotografische technieken, tot een eenheid gebracht. De werken worden gemaakt in symbolische beeldtaal op papier, doek of textiel. Het resultaat is een momentopname. Transparant, gelaagd en kleurig als het leven zelf.

Ik word enthousiast over het organiseren van exposities, workshops en kunstprojecten.

 

Salve Regina

Salve Regina is een verbeelding van het eeuwenoude Mariagebed, een gebed waarin gevraagd wordt om mededogen met de lijdende mens en aandacht voor de zwakkeren in de samenleving. Maria, de moeder, wordt gezien als koningin, als liefdevolle, milde vrouw die barmhartigheid symboliseert. Het is een gebed voor mensen die het slachtoffer dreigen te worden van een samenleving die geen oog heeft voor mensen in nood, voor armen, achtergestelde en verdrukten, dichtbij en veraf. Het is een lied van alle tijden.

 

De kunstenaar spoort met haar werk aan tot aandacht, respect en mededogen. Zorg en respect voor de medemens, de dieren, en alles wat leeft op aarde. Samen zijn we verantwoordelijk voor een zinvol bestaan in relatie tot Gods schepping.

De serie bestaat uit 10 banieren; digitale bestanden van collages zijn bewerkt voor een drukproces (sublimatiedruk in fullcolour) op textiel.

Deze banieren zijn 2.40x90 cm

 

Salve Regina

Wees gegroet, koningin, Moeder van barmhartigheid:

Ons leven, onze vreugd en onze hoop, wees gegroet.

Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva,

tot u smeken wij, zuchtend, en wenend

in dit dal van tranen.

Sla op ons uw medelijdende ogen

en toon ons, na deze ballingschap,

Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.

O milde, o liefdevolle, O zoete maagd Maria